Hogeschool Zuyd - Enquête

Industry 4.0   Toekomst of realiteit?

Bedankt voor uw bereidheid om deze enquête in te vullen. Mijn naam is Joey Eijdems en ik studeer Commerciële Economie aan Zuyd Hogeschool. Voor mijn afstuderen doe ik onderzoek naar hoe ver de maakindustrie is met servitization, waarbij dienstverlening een grotere rol krijgt in het business model. Dit doe ik in samenwerking met Cadac Group die hiervoor middelen beschikbaar heeft gesteld. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 10 minuten. Nadat ik de resultaten heb geanalyseerd, geef ik een terugkoppeling aan alle respondenten. Onderaan kunt u ook uw feedback of vraag achterlaten.Naam
Email
Organisatie
Aantal medewerkers

Onder welke tier zit uw organisatie voornamelijk? (Uw plaats in een supply chain)
Hieronder zijn een aantal vormen van dienstverlening te zien. Hoe goed passen deze vormen van dienstverlening bij uw bedrijf?
Repareren van uw eigen producten als deze defect zijn
Aanbieden van reserveonderdelen voor alle producten
De mogelijkheid voor klanten om processen aan u uit te besteden
Het aanbieden van consultancydiensten
Aanbieden van reserveonderdelen voor alleen uw producten
Aanbieden van preventief onderhoud
De mogelijkheid om diagnoses te maken op afstand
Leveren van turn-key oplossingen
Het aanbieden van garantie
Het aanbieden van uitbreidingen voor producten
Het aanbieden van projectdiensten
Aanbieden van product-as-a-service
Aanbieden van trainingen bij het leveren van uw product
Dienstverlening leveren op afstand
Het verhuren / leasen van producten
Aanbieden van geïntegreerde procesoplossingen
Hieronder zijn een aantal vormen van waarde toevoegingen te zien. Welke van deze vormen van waarde toevoegen passen het best bij uw bedrijf?
Hoge productkwaliteit
Hoge productbeschikbaarheid (altijd in staat om te leveren)
Het verhogen van de omzet van uw klant
Business partnership met gedeelde winst en verlies
Snelle levertijd
Snelle reparatietijd
Efficiënter inrichten van productlijnen van uw klant
Lange termijn partnerschappen met een win-win scenario
Hieronder zijn een aantal vormen van inkomensstromen te zien. Welke van deze inkomensstromen passen het best bij uw bedrijf?
Verkopen van producten
Verkopen van diensten
Verkopen van projecten
Inkomen gebaseerd op de performance die uw bedrijf levert aan uw klant
Hieronder zijn een aantal bedrijfshulpmiddelen / bedrijfsprocessen te zien. Welke van deze bedrijfshulpmiddelen / bedrijfsprocessen passen het best bij uw bedrijf?
Goede distributie kanalen
Service-georiënteerd verkoopteam
Bestaande klantenrelaties onderhouden
Een goed werkende IT-infrastructuur
Productonderzoek en -ontwikkeling
Service depots
Risicomanagement
Contractmanagement


Hoe lang is de gemiddelde contractduur waarin u waarde toevoegt aan uw klant?
Hoeveel procent van de bedrijfsomzet komt voort uit dienstverlening?
Heeft uw bedrijf ambities om meer te doen met dienstverlening binnen 5 jaar?

Uw industry 4.0 maturity score: 1 / 4


Welke vormen van dienstverlening past u nu nog niet toe maar wilt u binnen een tijdsbestek van 5 jaar wel toevoegen? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Welke vormen van waarde toevoegen aan uw klant past u nu nog niet toe, maar wilt u binnen een tijdsbestek van 5 jaar wel toevoegen? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Welke vormen van bedrijfshulpmiddelen / bedrijfsprocessen past u nu nog niet toe, maar wilt u binnen een tijdsbestek van 5 jaar wel toevoegen? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Feedback / Vraag